Antalya Kültür Sanat, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nın Antalya için yeni bir cazibe merkezi oluşturmak, hem Antalyalıları hem de gelen yerli ve yabancı konukları sanatın ve kültürün farklı renkleriyle buluşturmak amacıyla kurduğu bir platformdur.

Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin 12 ay boyunca iyi vakit geçirilmesine yönelik yeni kültürel mekânların yaratılması, kültür ve sanat etkinliklerinin sayısının ve çeşidinin artırılması kültür turizminin gelişimi açısından önem taşımaktadır.

Bu açıdan bakıldığında Antalya’nın “kültür ve sanat kenti” kimliğini güçlendirecek olan Antalya Kültür Sanat, sadece kent kültürüne ve kimliğine değil, turizm ve ticaretin de gelişimine destek olacaktır.

Mimari projesi Dr. Mimar Sinan Genim tarafından hazırlanan Antalya Kültür Sanat’ın 3 katı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın sanat danışmanlığı kapsamında belirlenecek sergilere ayrılmıştır. Antalya Kültür Sanat, yıl boyunca Picasso ve Andy Warhol gibi yıldız uluslararası sanatçıların sergileri ile Antalya’nın tarih ve arkeolojisini ön plana taşıyan ulusal sergilere ev sahipliği yapacaktır.

Antalya Kültür Sanat, ulusal ve uluslararası sergilerinin yanı sıra, bu çatı altında düzenlenecek eğitim atölyeleri, etkinlikler ve oluşturulacak burs programları aracılığıyla gelecek nesillerin ufkunu geliştirmeyi, onlara kültürel bir vizyon sunmayı da önemsemektedir.

Kaleiçi’nde restore edilen Kaleiçi Evi’nin ise yerel sanatçıların üretim ve birikimine olanak tanımak amacıyla, Antalyalı sanatçılara ev sahipliği yapması hedeflenmektedir. Kaleiçi binasında yer alacak sergiler Suna ve İnan Kıraç Vakfı, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı ve Antalya’nın kültür-sanat alanındaki öncü isimlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenmektedir.

Neden Antalya Kültür Sanat?

Çünkü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
• Antalyalıların kendilerini yaşam boyu geliştirebilecekleri bir zemin yaratmak
• Kentteki yaşam kalitesini yükseltmek
• Gelecek nesillerin ufkunu geliştirmek
• Onlara kültürel bir vizyon sunmak
• Yaratıcılığın ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacında...

Çünkü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’nin “turizm başkenti” Antalya’da,
• Kente yepyeni cazibe merkezleri kazandırmak
• Gelen turistlerin deniz ve güneş dışında kentten farklı tatlar almasını sağlamak
• Kültür turizmini geliştirmek
• Kent merkezinde ticaretin gelişimine katkı sağlamak arzusunda...