Vizyon | Misyon

Vizyon: Antalya Kültür Sanat'ın vizyonu; eğitim, araştırma ve burs faaliyetleri yaparak, kültürel çalışmalar gerçekleştirerek Antalya’nın sosyo-kültürel gelişimine liderlik etmek, Antalya’nın bu alandaki öncü sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Misyon: Antalya Kültür Sanat'ın misyonu; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve kentte yaşan bireylerin kendilerini yaşam boyu geliştirebilecekleri bir eğitim ve kültür platformu yaratmak, eğitim ve araştırma programları ile çocukların ve gençlerin kültür-sanat alanındaki yaratıcılığını ve eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirmek, burs fonu oluşturarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak, Antalya kent merkezinin yerli ve yabancı turistler için bir cazibe noktası haline gelmesine, dolayısıyla ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak, kentte toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışına dayalı vakıf kültürünün gelişmesine ve kurumlar arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Antalya’nın “kültür ve sanat kenti” kimliğini güçlendirecek olan Antalya Kültür Sanat, sadece kent kültürüne ve kimliğine değil, turizm ve ticaretin de gelişimine destek olacaktır.